Programma Winterschool 2020

12.45 – 13.00 uur Intro voorzitters
13.00 – 13.45 uur Hoogtepunten Bentley YII 2020 Conferentie
13.45 – 14.00 uur Pauze
14.00 – 14.45 uur Beheer Bentley licenties
OpenRoads Designer bij infraproject Oosterweelverbinding Antwerpen
Digital Twins door ContextCapture
Digitalisering van KLIC-meldingen
ProjectWise Web Connections
14.45 – 15.00 uur Pauze
15.00 – 15.45 uur Een smakelijke selectie Tips & Trucs in MicroStation
Binnenstedelijk 3D maaiveldontwerp bij Gemeente Amsterdam
Bouw, presenteer en communiceer met een stedelijk 3D-model
3D rioleringen met OpenRoads Designer
NedGlobe, gebruik gebiedsinformatie overal en op elk device
15.45 uur Pauze
16.00 – 16.15 uur Terugblik op de middag

Programma breakout-sessies

Ronde 1: 14.00 uur

Sessie 1
Beheer Bentley Licenties
Door: Dirk Boonstra, Mirko Wieten en Elwin Koster, Bentley Systems
Bentley medewerkers praten u bij over de veranderingen in de licenties van Bentley-producten. Over contracten, de SelectServer en de nieuwe manier van licentiebeheer. Deze sessie is bedoeld voor applicatie- en licentie beheerders.

Sessie 2
OpenRoads Designer bij infraproject Oosterweelverbinding Antwerpen
Door:  Björn Nijzink en Merlijn van Beurden, Sweco Nederland
De Oosterweelverbinding Antwerpen is een complex infraproject van Sweco Nederland. Het zogenaamde Masterplan 2020 biedt de oplossing voor filevorming, geluidsoverlast en milieuverontreiniging door uitlaatgassen. Behalve tunnels, tramprojecten en fietspaden omvat het plan het sluiten van de ringweg om Antwerpen. Deze moet de doorstroming van het verkeer verbeteren. Het project Oosterweelverbinding Rechteroever omvat een groot gedeelte van dit nieuwe traject en de reconstructie van een deel van de bestaande ring. Bij het ontwerpen van deze grootste civiele infrastructuurontwikkeling in Europa liep Sweco Nederland echter tegen veel technische uitdagingen en een enorme hoeveelheid werk aan. Om het gecompliceerde en omvangrijke ontwerp te realiseren, moest informatie over 3D-modellen vaak worden gedeeld met veel gespecialiseerde ontwerpteams, waarvoor een BIM-oplossing nodig was. Sweco Nederland heeft alle elementen van het wegontwerp, van schets tot engineering, in 3D gemodelleerd met Bentley-applicaties. Hoe ze onder andere Bentley OpenRoads Designer hebben ingezet legt Sweco in deze presentatie uit.

Sessie 3
Digital Twins door ContextCapture
Door: Remco Koostra, Eyefly Groningen
ContextCapture is volgens deze spreker de beste oplossing op de markt om hoog gedetailleerde en kleurechte 3D Meshes, orthomosaics en puntenwolken te maken van foto’s (vanuit de lucht, vanaf de grond en het water). Leer in deze sessie meer over de data-inwinning en de verwerking tot deze ‘Digital Twins’ in ContextCapture.
Naast de data-inwinning en verwerking worden ook een aantal projecten live gedemonstreerd waarbij de verschillende toepassingsmogelijkheden besproken worden. Uiteraard zal er ook stilgestaan worden over hoe die data ontsloten kan worden op een zo gebruiksvriendelijk mogelijke manier, waarbij het delen van data centraal staat.

Sessie 4
Digitalisering van KLIC-meldingen
Door: Paul Haffmans, Drie Linden
KLIC-meldingen worden sinds enige tijd opgeleverd in vector-formaat via de nieuwe KLIC-Winservice van het Kadaster. Wat krijgen we allemaal en wat kunnen we ermee in MicroStation. En hoe zit het met KLIC en NLCS?

Sessie 5
ProjectWise Web Connections
Door: Hans Koorneef, Bentley Systems
Het alternatief voor de ProjectWise Explorer!
ProjectWise Explorer bestaat al een hele tijd als interface naar de data binnen een ProjectWise omgeving, maar er is nu ook een geheel vernieuwde interface bijgekomen waarbij alleen nog maar een Web browser noodzakelijk is. In deze sessie introduceren we deze nieuwe interface en laten zien wat er allemaal wel, maar ook niet, mee gedaan kan worden. We gaan ook in op wat er voor nodig is om dit in een bestaande omgeving beschikbaar te maken.

ronde 2: 15.00 uur

 Sessie 6
Een smakelijke selectie Tips & Trucs in MicroStation
Door: Ingeborg Hoogenberg, The People Group
Een selectie van bekende en minder bekende handigheidjes in MicroStation CONNECT Edition. Je kunt in MicroStation bijna alles op 3 à 4 manieren uitvoeren (soms wel meer), maar wat is de beste (lees efficiëntste) manier? In deze sessie laat Ingeborg een paar tips zien om het tekenen efficiënter te maken. We gaan in deze sessie uit van standaard aanwezige MicroStation-functionaliteit dus geen VBA’s of macro’s. Meer weten? Kom dan luisteren en breng je eigen tips in! De leukste/handigste tips worden beschreven in Ingeborgs volgende artikel in MicroVisie met vermelding van je naam (als je dat wilt).

 Sessie 7
Binnenstedelijk 3D maaiveldontwerp bij Gemeente Amsterdam
Door: Louis van Amerongen, Gemeente Amsterdam
In de bouw en constructiewereld wordt al jaren gebruik gemaakt van 3D-ontwerp. Ook in het buitenstedelijke spoor- en wegontwerp zie je al jaren het gebruik van applicaties als MX, Civil 3D en in steeds grotere mate OpenRoads Designer om lijnen niet alleen in het platte vlak, maar ook in de hoogte op de juiste plek te zetten. Het 3D-ontwerp van de binnenstedelijke openbare ruimte lijkt op dit vlak achter te lopen. Bij de Gemeente Amsterdam is men bij het Ingenieursbureau een groep gestart die zich hierin verdiept. Met behulp van OpenRoads Designer en het zelf bouwen van een werkomgeving hoopt men de moeilijkheden die komen kijken bij het 3D-modelleren van een binnenstedelijk maaiveld weg te nemen. Tijdens deze presentatie zal de stand van zaken van deze werkomgeving worden getoond met een aantal voorbeelden uit de praktijk.

Sessie 8
Bouw, presenteer en communiceer met een stedelijk 3D-model
Door: Kees van Prooijen, Bentley Systems
Opbouw van een stedelijke 3D-model om de omgeving te simuleren en presenteren en de verschillende belanghebbenden bij ontwikkelingen te betrekken.
✔️ Hoe maken we een 3D model uit de beschikbare (opensource) data
✔️ Hoe betrekken we collega’s en burgers bij de stadsontwikkelingen

Sessie 9
3D rioleringen met OpenRoads Designer
Door: Ernst van Baar, Bentley Systems
Met OpenRoads Designer kunnen 3D rioleringen worden gegeneerd uit een beheersysteem. Hoe kan data worden ingeladen worden en omgezet in 2D en 3D. Als bonus, 3D gebouwen worden toegevoegd en niet te vergeten het terreinmodel uit AHN beschikbare data.

Sessie 10
NedGlobe, gebruik gebiedsinformatie overal en op elk device
Door: Rijk Wesselo, NedGraphics
NedGlobe is een nieuwe generatie GIS-oplossing. De webapp maakt het makkelijker om op ieder gewenst moment en vanaf elke locatie informatie met elkaar te delen. Je gaat zien hoe je vanuit één krachtige beheeromgeving diverse doelgroepen kunt bedienen met geo-informatie. Denk aan je eigen medewerkers, maar ook inwoners en bedrijven. Informeer hen en betrek hen in het verbeteren van je registraties. Ook zie je hoe je meldingen kunt doen en kunt tekenen met NedGlobe. Dit ondersteunt diverse werkprocessen, zoals het laten doen van meldingen over de openbare ruimte door inwoners. Of fouten constateren en schetsen op de kaart ter verbetering van je tekenwerk en registraties. Daarbij heeft iedere gebruiker van NedGlobe toegang tot de informatie die voor zijn/haar werkproces relevant is.

 

 

 

 

 

Details

Datum:
25-11-2020

Locatie:
online via Microsoft Teams