Goed bezochte Summerschool Amsterdam

Woensdag 15 mei kwamen meer dan 150 geïnteresseerde leden van TMC Nederland en VNMG naar het Planetarium in Amsterdam voor de Summerschool. Het thema was ‘Back to Work’. De organisatie borduurde hiermee voort op de thema’s ‘Back to Basic’ en ‘Back to the Future’ van de voorgaande edities. Na deze dag konden de deelnemers praktische tips mee terug naar de werkvloer nemen. De Summerschool kreeg een gemiddeld rapportcijfer van 8,1 van alle deelnemers.

Sessies
Veel aandacht ging er naar MicroStation CONNECT, maar ook stonden onder andere van 2D naar 4D, ProjectWise, het maken van een 3D stadsmodel en OpenRoads Designer op het programma. De 3D-sessies waren net als andere jaren weer zeer in trek bij de aanwezigen. Het werd weer een gevarieerd en interessant programma. Er waren sprekers van Ballesta, Bam, Bentley, Boskalis, Drie Linden, gemeente Amsterdam, gemeente Eindhoven, gemeente Nijmegen, J-Con Advies, NedGraphics, Sweco, Synchro 4D en The People Group.

De meeste handouts en oefeningen behorende bij de workshops en presentaties zijn hier te downloaden. En een terugblik in beeld kun je hier ook vinden (Summerschool 2019 selecteren).

 Ledenvergadering
Zowel TMC Nederland als VNMG hielden hun ledenvergadering. Nico van Caspel was aftredend als secretaris bij TMC Nederland, maar herkiesbaar. Hij werd door iedereen herkozen voor weer 3 jaar. Afscheid werd genomen van penningmeester Dolf de Rooij, omdat hij aangegeven had niet herkiesbaar te zijn. Op dit moment is er nog geen andere penningmeester, maar het bestuur is hier druk mee bezig. De aanwezigen bij de ledenvergadering verleenden op advies van de kascontrolecommissie, het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid.


Excursie
In de middag kon een groep van 40 personen een bezoek aan de Gaasperdammertunnel. brengen. Een drie kilometer lange landtunnel als onderdeel van het traject A9 Holendrecht-Diemen. Onderweg gaven rondleiders van IXAS uitleg over hoe de tunnel is gebouwd en over alle technische systemen in de tunnel. In opdracht van Rijkswaterstaat voert IXAS het project A9 Gaasperdammerweg uit. IXAS is een samenwerkingsverband tussen Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i en opgericht voor dit project.

 

BBQ
Een belangrijk onderdeel van de Summer- en Winterschools is altijd het informeel netwerken. Bijpraten en gezelligheid. Daarom deze keer aan het einde van de dag een lekkere BBQ op het terras aan het water. De weergoden waren ons gunstig gezind want de zon scheen volop.

 

Winterschool
De Winterschool wordt op woensdag 27 november georganiseerd. De locatie is nog niet bekend. Maar hou deze datum alvast vrij in je agenda.