Verhoging contributie lidmaatschap 2024

Voor het eerst legde het bestuur van TMC Nederland een concept resultatenrekening en een begroting voor het komend jaar neer in een extra ledenvergadering in november tijdens de Winterschool. Dit geeft een beter beeld dan voorheen. We zagen de Summerschool en dus ook de ledenvergadering meer opschuiven naar de zomer en het leek ons niet goed om pas in mei met een begroting te komen voor het volgend jaar.

In het vervolg zal er dan ook een ledenvergadering zijn tijdens de Winterschool en zal een concept resultatenrekening en een begroting voor het volgend jaar gepresenteerd worden. Tijdens de Summerschool wordt tijdens de ledenvergadering verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar. Uiteraard als de kascommissie zijn werk heeft gedaan.

Stand van zaken november 2023
Aantal leden 116
Bedrijfslidmaatschap 66
Persoonlijk lidmaatschap 45
Studenten en gepensioneerden 5

De concept resultatenrekening 2023 laat zien dat dit jaar afgesloten wordt met een negatief saldo.
Dit heeft de volgende oorzaken.

  • Verhoging van de kosten door, energie, lonen, duurdere consumpties en zaalhuur leiden tot een verhoging van de kosten voor events en themabijeenkomsten.
  • Een andere manier van sponsoren van Bentley. Waardoor de bijdrage van Bentley voor een event geen zekere factor meer is.

Om in de toekomst toch als vereniging twee mooie events te organiseren was het bestuur genoodzaakt naar de hoogte van de contributie te kijken. De hoogte van de contributie is al jaren hetzelfde, terwijl de prijzen zoals boven genoemd zijn gestegen en de bijdrage van Bentley geen zekere factor meer is.

Om minder afhankelijk te zijn van de bijdrage van Bentley en gezien de hogere kosten heeft het bestuur besloten de contributie te verhogen.

Bedrijfslidmaatschap wordt € 450 per jaar
Persoonlijk lidmaatschap wordt € 100 per jaar
Studenten en gepensioneerden blijft € 25 per jaar

De aanwezigen tijdens de ledenvergadering zijn hiermee akkoord gegaan, waarmee besloten is dat de kosten van het lidmaatschap per 1 januari 2024 omhoog gaat.

Leren, uitproberen, discussiëren, bijpraten, schaatsen en curlen tijdens TMC Winterschool 2023

Zo’n 120 gebruikers van Bentley software waren woensdag 29 november naar Sports & Businesscampus in Utrecht gekomen voor een leerzame en gezellige Winterschool van TMC Nederland. Na een lekker kopje koffie of thee en een welkomstwoordje van voorzitter Paul Haffmans gingen de deelnemers naar de vier zalen voor of een presentatie, workshop of interactieve ronde tafeldiscussie.

Op het programma stonden deze keer ervaringsverhalen van onder andere Sweco, gemeente Amsterdam, gemeente Eindhoven en gemeente Den Haag, maar ook een update rond NLCS. Partners The People Group, Cadvisual, gemeenten en natuurlijk Bentley organiseerden interessante workshops over onder andere MicroStation, OpenRoads Designer, Optimize, ConceptStation, Synchro 4D, renderengine VUE en OpenSites Designer. Natuurlijk ontbraken ook ProjectWise en Digital Twin niet op tijdens deze dag. De ontwikkelingen en toekomst van de Nederlandse gebruikersvereniging werden in een ronde tafeldiscussie besproken en ook was er een binnenstedelijke interactieve sessie.

Na de lunch konden de ijzers onder gebonden worden voor rondjes schaatsen. Maar de meesten gingen het ijs mee op voor een heuse curling clinic. Een leuke, maar ook competitieve activiteit. De dag werd afgesloten met een winters stamppottenbuffet.

Met de nodige informatie en bijgepraat te hebben met specialisten en collega’s uit het vakgebied, ging iedereen met onder de arm weer een nieuwe uitgave van MicroVisie Magazine, na de files naar huis.

Jullie mening telt
We zijn benieuwd naar jullie mening! Laat het ons hier weten wat je van de Winterschool vond.
Onze dank is groot.

Presentaties en workshops terugkijken
De komende tijd plaatsen wij de hand-outs en presentaties op onze downloadpagina.

Bedankt voor jullie komst en tot de TMC Summerschool. De datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt!