Nieuw bestuurslid gezocht

Na de officiële periode als bestuurslid komt de functie van Erik van Dam vrij in het bestuur van TMC Nederland. Hij is niet herkiesbaar. Daarom is het bestuur op zoek naar een nieuw algemeen bestuurslid of secretaris voor een minimale periode van 3 jaar.

Het bestuur bestaat momenteel uit Paul Haffmans (Drie Linden), Nico van Caspel (gemeente Hoorn), Louis van Amerongen (gemeente Amsterdam) en Maarten van Heest (Cost Engineering). Het bestuur wordt ondersteund door Ilse Zethof (secretariaat en communicatie) en Wim Erwich (boekhouding).

Heb je interesse om het bestuur te ondersteunen bij hun werk om de gebruikersvereniging goed te laten draaien en zelfs te professionaliseren? Of heb je nog vragen wat de functie precies inhoudt? Neem dan contact op met voorzitter Paul Haffmans via phaffmans@outlook.com of telefonisch 06-5516 5140.