Christiaan Post maakt TMC-bestuur compleet

TMC Nederland kreeg tijdens de laatste ledenvergadering uitbreiding van het bestuur. Christiaan Post, werkzaam bij Sweco, stelde zich kandidaat en iedereen stemde voor. Het huidige bestuur kan hierdoor weer op volle kracht functioneren en bestaat uit Paul Haffmans, die weer voor een periode van 3 jaar herkozen werd tijdens deze zelfde ledenvergadering (voorzitter), Nico van Caspel (penningmeester), Erwin van Leiden (secretaris) en Maarten van Heest.

Christiaan houdt zich binnen Sweco Nederland als Adviseur 3D / Digital Twins & BIM met name bezig met het ontwerpen in 3D in de rail techniek. Hierbij kan je denken aan een coördinerende rol tussen verschillende disciplines voor BIM projecten in binnen- en buitenland met behulp van ProjectWise en iTwins. Op het gebied van visualiseren is hij al een lange tijd actief en hij deelt deze kennis regelmatig tijdens evenementen van TMC Nederland. In 1995 heeft hij zijn eerste animatie gemaakt met Bentley MicroStation. Visualisaties die hij maakt op welk gebied dan ook, zijn voor hem de krenten in de pap. Daarom probeert hij waar mogelijk in het project de grenzen te verleggen om steeds vernieuwend bezig te zijn.

Het voormalige bestuur is blij met het feit dat Christiaan zich de komende tijd in wil gaan zetten voor de Nederlandse gebruikersvereniging. Zijn kennis en ervaring binnen de Bentley wereld zijn goud waard.

 

Veel interactie bij Summerschool 2023

Op 14 juni jl. organiseerde TMC Nederland als vanouds weer een Summerschool. Ook de locatie was ‘als vanouds’, want de Bentley gebruikers zagen elkaar weer in het Congrescentrum Bouw & Infra in Harderwijk, waar twee keer eerder al een TMC-evenement plaatsvond. Het werd weer een leerzame dag met interessante workshops, presentaties en twee ‘ronde tafel’ discussies over 3D en het gebruik van Bentley software.

De opkomst was, mogelijk door het warme weer, wat minder dan verwacht, maar dat maakte de dag niet minder geslaagd. Er was door de kleinere groepen bij de sessies meer interactie en de sfeer was weer prima. Tijdens de lunch en zeker ook tijdens de gezellige BBQ onder de grote stretchtent werd veel bijgepraat en van elkaar geleerd.

Ledenvergadering
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering kreeg het bestuur, na uitgebreid de jaarrekening en de begroting toegelicht te hebben, décharge voor het gevoerde financiële beleid van alle aanwezige leden. De kascontrolecommissie bestaat volgend lidmaatschapsjaar uit Paul van Lijnden en Ronald de Wit.
Voorzitter Paul Haffmans was aftredend en stelde zich weer verkiesbaar voor een periode van drie jaar. Hij werd alle stemmen weer herkozen. Louis van Amerongen (gemeente Amsterdam) had al eerder aangegeven te stoppen met zijn bestuursfunctie door drukte. Christiaan Post, werkzaam bij Sweco, stelde zich kandidaat als bestuurslid en werd gekozen. Het huidige bestuur is blij met zijn beslissing en ziet het als grote meerwaarde voor de vereniging.

Downloaden materialen sessies
Van een aantal presentaties en workshops zijn de powerpointslides en bijbehorende documenten via de downloadpagina terug te vinden.

Bestanden

 

Enquête gebruik Bentley-software in gemeentelijke werkprocessen

Voor onze Winterschool 2022 hebben we onder de leden vooraf een enquête en tijdens de Winterschool een ronde tafelsessie gehouden. We vinden het als bestuur belangrijk de uitkomsten en de opvolging hiervan aan de leden terug te koppelen.

In totaal hebben 63 leden de enquête ingevuld. Tijdens de ronde tafel sessie waren er ongeveer 35 leden aanwezig. Het bestuur van TMC verspreid de integrale uitkomsten van de enquête niet omdat hier te specifieke antwoorden in staan die het belang van de leden en TMC zouden schaden als deze publiekelijk worden gedeeld. Voor de leden is op verzoek de gehele uitslag beschikbaar via het bestuur.

In de enquête zijn meerdere inzichten gegeven waarvoor Bentley software wordt gebruikt en de ontwikkelingen in het gebruik. Het voert te ver om deze hier geheel te vermelden. Daarvoor verwijzen we graag naar de presentatie van de ronde tafel sessie.

Belangrijkste vraagstuk gaat over de Kansen en Bedreigingen voor de inzet van Bentley software. Deze vraag is door alle leden die de enquête hebben ingevuld (63) beantwoord. Daarmee is de uitkomsten naar ons idee een goede representatie van wat er onder alle leden leeft.

Het bestuur van TMC heeft tijdens de 1e bestuursvergadering van 2023 (8 februari jl.) besloten dat de verdere opvolging van de uitkomsten van de enquête en ronde tafelsessie prioriteit 1 is voor 2023.

Zonder alle nuances en antwoorden direct op een hoop te gooien, is de uitkomst van de enquête en ronde tafelsessie dat er zowel voor kansen als bedreigingen een oplossing moet komen die zorgt voor verbetering en uiteindelijk goede klantvertegenwoordiging en volwassen professionele accountmanagement vanuit Bentley.

Het bestuur en de leden van de TMC zien in de Bentley producten volop functionele kansen en mogelijkheden maar er is een enorm gat met support en contact met Bentley. Een specifiek probleem hierbij is het licentiebeleid, dit ondermijnt de kansen en wordt zeer slecht ondersteund en/of beantwoord vanuit Bentley.

Vanuit de leden wordt gevraagd dat TMC Nederland meer dan nu de belangenvertegenwoordiging specifiek op deze punten vanuit de leden naar Bentley invult. En zodoende ook waarde creëert voor de leden op dit vlak.

Het bestuur van TMC gaat haar beleid ten aanzien van belangenvertegenwoordiging specifiek op geuite problemen herzien en hierop namens de leden acties richting Bentley ondernemen. Doelen voor 2023 daarbij zijn een professioneel accountmanagement en verbeterde support en antwoorden op het licentiebeleid vanuit Bentley.