Bijeenkomst ProjectWise en Workflows


14 maart vond de bijeenkomst plaats van de TMC ProjectWise Focusgroep bij gemeente Eindhoven met als onderwerp Workflow Rules Engine.

Omdat daarvoor het standaard workflow systeem van ProjectWise de basis is hebben ze zich daar, onder de bezielende leiding van Benno van Ham, eerst mee bezig gehouden. In groepjes van twee personen werden workflows aangemaakt en aan de States-rechten gekoppeld.

Na een korte pauze kon iedereen zich gaan bezig houden met de Workflow Rules Engine. Ooit als maatwerk gemaakt, maakt het tegenwoordig deel uit van standaard ProjectWise. Hiermee is het o.a. mogelijk bij wijziging van statussen controle op attributen te laten uitvoeren en acties te laten uitvoeren. De ‘Rules’ worden in een Excelsheet opgesteld en via de PW administrator ingelezen. Aan het einde van de leuke middag kreeg iedereen onder genot van een drankje, de mogelijkheid om nog wat van gedachten te wisselen.

Het bestuur van TMC Nederland en het bestuur van de ProjectWise Focusgroep bedankt The People Group, en met name Ingeborg Hoogenberg, voor het beschikbaar stellen van de laptops waarmee gewerkt kon worden en de gemeente Eindhoven voor de gastvrijheid.. De hand-outs van de presentatie en oefeningen zijn hier te downloaden.