Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond Bentley-software, kennis en ervaring delen met collega’s van andere gemeenten of bedrijven en leren van de tips & trucs die op verschillende manieren voorbij komen? Wordt dan lid van TMC Nederland!

TMC Nederland kent een aantal lidmaatschapsvormen en contributies. Onderstaande lidmaatschapsvormen en jaarcontributies gelden per 1 januari 2018.

Lidmaatschap staat op naam van het bedrijf. Meerdere collega’s kunnen deelnemen aan verschillende bijeenkomsten (fair use policy).
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 Studenten die op persoonlijke titel lid worden. Dit kan alleen na overlegging van een kopie van een studenten- of collegekaart. Het lidmaatschap voor studenten en gepensioneerden is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Het TMC-lidmaatschapjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Voor een bedrijfslidmaatschap geldt dat als u in de loop van het jaar lid wordt, dan betaalt u alleen voor het aantal resterende volle maanden. Het persoonlijk lidmaatschap is ongeacht het aantal maanden altijd € 100,-.
Voorbeeld: U neemt een bedrijfslidmaatschap op 1 september. U betaalt dan van 1 september t/tm 31 december 3/12 x 450 = € 150,-. Er geldt een minimum van € 100,- per jaar.

U kunt op één van de volgende manieren lid worden:

  • Vul het online inschrijfformulier in
  • Vraag het inschrijfformulier aan bij het TMC Nederland secretariaat (secretariaat@tmc-nederland.nl of 0297-360292)

Wilt u voordat u lid wordt inzage in de statuten of het huishuidelijk reglement van de TMC dan kunt u deze uiteraard opvragen bij ons secretariaat (zie contact pagina).

U krijgt een bevestiging van het insturen van het inschrijfformulier, een lidmaatschapsnummer toegekend en via onze boekhouding een factuur. Mocht u een ordernummer op de jaarlijkse factuur nodig hebben intern, dan graag vermelden zodat we deze jaarlijks bij u opvragen.

Wat zeggen anderen?