MicroVisie Magazine is het enige Nederlandstalige onafhankelijke magazine dat artikelen publiceert over Bentley gerelateerde software. Initiatiefnemer is TMC Nederland, die het magazine uitgeeft als service richting haar leden.
In het magazine zijn ervaringen van gebruikers van Bentley software terug te vinden, maar ook product- en marktnieuws uit de geo-, plant-, civil,- building- en utilities markt komen aan bod. En niet te vergeten de nodige tips & trucs. Uiteraard is er ook aandacht voor evenementen en sponsors.

Verschijnt: 2x per jaar online met een geprinte versie tijdens evenementen
Omvang: 24 of 28 pagina’s per nummer
Full Colour uitgave

Download

Alle uitgaven van TMC MicroVisie zijn te downloaden via het downloadmenu.
Lees hier het laatste nummer.

Geschiedenis

MicroVisie Magazine vindt haar oorsprong in MicroScope, een Nederlandstalig tijdschrift dat tussen 1993 en 1995 werd uitgegeven door F&L Publications Nijmegen in opdracht van InterStation Benelux.
Later is Bentley Benelux samen met F&L verantwoordelijk geworden voor het magazine en is de naam veranderd in MicroVisie Magazine. Hun laatste nummer is in december 2004 uitgekomen.
TMC Nederland geeft MicroVisie Magazine sinds 2008 uit.

Doelgroep

Het magazine wordt gratis verspreid onder de leden van TMC Nederland en wordt gestuurd naar relaties van TMC Nederland.
Onder de TMC-leden bevinden zich o.a. Nederlandse gemeenten en overheidsinstellingen,  waterschappen, architecten-, ontwerp- en  ingenieursbureaus in de geo-, proces-, bouw- en civieltechnische markt.

 

Redactie

De redactie is altijd op zoek naar interessante ervaringsverhalen, productnieuws, tips & trucs of nieuws uit uw vakgebied. Dus vindt u het leuk om een redactionele bijdrage te leveren, neem dan contact op met de redactie, Ilse Zethof: secretariaat@tmc-nederland.nl Of telefonisch: 0297-360292.

Advertentietarieven

Advertentietarieven (incidenteel, zonder contract)
1/1 pagina  € 1.050.-
1/2 pagina  €   825,-
1/4 pagina  €   600,-
Folder inleggen    € 1.350,- + extra portokosten + insteekkosten € 100
Personeelsadvertenties 20% korting

Advertenties

Wilt u 2x adverteren, neem dan contact op met TMC Nederland, Ilse Zethof. Telefoon: 0297-360292 of 06-53660262 of microvisie@tmc-nederland.nl

Nr. Verschijnt Deadline redactie Deadline advertentie
1/2023 10 november 2023 15 oktober 2023 20 oktober 2023
1/2024 1 mei 2024 8 april 2024 15 april 2024
2/2024 1 november 2024 7 oktober 2024 15 oktober 2024

Vormgeving en drukkerij

Het Gilde Mediaplatform Nieuwkuijk

Abonnementen

MicroVisie Magazine wordt gratis verspreid onder leden van TMC Nederland.

Kosten voor abonnement: € 75,- per jaar. Abonnement is inclusief persoonlijk lidmaatschap TMC Nederland voor 1 jaar (persoonlijk lidmaatschap is niet overdraagbaar op een collega). Een andere vorm van (bedrijfs)lidmaatschap is uiteraard mogelijk. Informatie op te vragen bij secretariaat TMC. Abonnement/lidmaatschap kan op elk gewenst tijdstip ingaan, maar wordt gefactureerd per kalenderjaar (januari t/m december) of een deel daarvan. Alle abonnementen/lidmaatschappen worden automatisch verlengd, tenzij de abonnee voor het einde van het jaar schriftelijk opzegt. MicroVisie Magazine verschijnt 2x per jaar.

Voor informatie over abonnementen:
TMC secretariaat: + 31 297 360292

Copyrights

Het auteursrecht op verschenen artikelen uit MicroVisie Magazine wordt door de uitgever voorbehouden. Het verlenen van toestemming tot publicatie in deze uitgave houdt in dat de auteur de uitgever, met uitsluiting van ieder ander, onherroepelijk machtigt de bij of krachtens de Auteurswet door derden verschuldigde vergoedingen voor kopiëren te innen en dat de auteur alle overige rechten overdraagt aan de uitgever. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. De uitgever stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden welke in de uitgave mochten voorkomen.