Het bestuur van TMC Nederland organiseert haar jaarlijkse ledenvergadering op maandag 29 juni om 16.30 uur. Deze keer via Microsoft Teams.

Begroting en verslag kascontrole
Tijdens de ledenvergadering zal de kascontrolecommissie verslag doen van hun controle over het financiële jaar 2019. Voor het jaar 2020 is een begroting gemaakt en als TMC-lid krijg je hier inzage in.
Alle officiële stukken behorende bij de ledenvergadering zijn gepubliceerd op de beveiligde downloadpagina van onze website (de financiële documenten worden eerdaags geplaatst). Maar ze zijn ook op te vragen bij het secretariaat.

Bestuursverkiezing
Dit jaar zijn er ook weer bestuursverkiezingen. Er zijn, na een officiële periode van drie jaar, twee bestuursleden aftredend. Voorzitter Paul Haffmans stelt zich verkiesbaar voor een nieuwe periode en ook bestuurslid Louis van Amerongen stelt zich weer verkiesbaar. Verder stellen we Maarten van Heest voor, die als bestuurslid onze gebruikersvereniging wil komen versterken.

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Verslag ledenvergadering 2019
3. Financiën
a) toelichting financieel verslag 2019
b) verslag kascontrole 2019
c) begroting 2020
4. Bestuursverkiezing
5. Rondvraag
6. Afsluiting

Deelnemen
Aanmelden voor deze ledenvergadering kan via het registratieformulier. Als bevestiging sturen wij de link om mee te doen met verdere uitleg en spelregels.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het secretariaat van TMC Nederland, secretariaat@tmc-nederland, tel: 0297-360292.

Wij hopen je te mogen verwelkomen tijdens onze ledenvergadering.

Met vriendelijke groet,

Bestuur TMC Nederland

Paul Haffmans – voorzitter
Nico van Caspel – penningmeester
Erik van Dam – secretaris 
Louis van Amerongen – algemeen lid

[ssba-buttons]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *