Voor onze Winterschool 2022 hebben we onder de leden vooraf een enquête en tijdens de Winterschool een ronde tafelsessie gehouden. We vinden het als bestuur belangrijk de uitkomsten en de opvolging hiervan aan de leden terug te koppelen.

In totaal hebben 63 leden de enquête ingevuld. Tijdens de ronde tafel sessie waren er ongeveer 35 leden aanwezig. Het bestuur van TMC verspreid de integrale uitkomsten van de enquête niet omdat hier te specifieke antwoorden in staan die het belang van de leden en TMC zouden schaden als deze publiekelijk worden gedeeld. Voor de leden is op verzoek de gehele uitslag beschikbaar via het bestuur.

In de enquête zijn meerdere inzichten gegeven waarvoor Bentley software wordt gebruikt en de ontwikkelingen in het gebruik. Het voert te ver om deze hier geheel te vermelden. Daarvoor verwijzen we graag naar de presentatie van de ronde tafel sessie.

Belangrijkste vraagstuk gaat over de Kansen en Bedreigingen voor de inzet van Bentley software. Deze vraag is door alle leden die de enquête hebben ingevuld (63) beantwoord. Daarmee is de uitkomsten naar ons idee een goede representatie van wat er onder alle leden leeft.

Het bestuur van TMC heeft tijdens de 1e bestuursvergadering van 2023 (8 februari jl.) besloten dat de verdere opvolging van de uitkomsten van de enquête en ronde tafelsessie prioriteit 1 is voor 2023.

Zonder alle nuances en antwoorden direct op een hoop te gooien, is de uitkomst van de enquête en ronde tafelsessie dat er zowel voor kansen als bedreigingen een oplossing moet komen die zorgt voor verbetering en uiteindelijk goede klantvertegenwoordiging en volwassen professionele accountmanagement vanuit Bentley.

Het bestuur en de leden van de TMC zien in de Bentley producten volop functionele kansen en mogelijkheden maar er is een enorm gat met support en contact met Bentley. Een specifiek probleem hierbij is het licentiebeleid, dit ondermijnt de kansen en wordt zeer slecht ondersteund en/of beantwoord vanuit Bentley.

Vanuit de leden wordt gevraagd dat TMC Nederland meer dan nu de belangenvertegenwoordiging specifiek op deze punten vanuit de leden naar Bentley invult. En zodoende ook waarde creëert voor de leden op dit vlak.

Het bestuur van TMC gaat haar beleid ten aanzien van belangenvertegenwoordiging specifiek op geuite problemen herzien en hierop namens de leden acties richting Bentley ondernemen. Doelen voor 2023 daarbij zijn een professioneel accountmanagement en verbeterde support en antwoorden op het licentiebeleid vanuit Bentley.

[ssba-buttons]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.