Hier kunt u veel informatie terugvinden. Openbaar voor iedereen zijn bijvoorbeeld de presentaties gehouden op de evenementen, maar onder de leden downloads vindt u informatie dat alleen voor leden van TMC Nederland bestemd is.

 

Stedelijke werkomgeving ORD NL

De afgelopen periode is de OpenRoads groep van de Gemeente Amsterdam druk bezig geweest om een versie 1 te bouwen van een werkomgeving die gericht is op 3D in de stedelijk openbare ruimte.

De werkomgeving bestaat uit twee delen. Een algemeen deel, waarin standaard Nederlandse objecten gevonden kunnen worden. Ook is er een gebieds-specifiek deel ingebouwd. Hierin kunnen objecten worden gevonden die alleen van toepassing zijn voor een bepaalde gemeente.  In de werkomgeving zitten standaard de projectspecifieke objecten van de Gemeente Amsterdam.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze werkomgeving dan kunt u contact opnemen met de OpenRoads Groep van de Gemeente Amsterdam: openroads.ib@amsterdam.nl

Download Nederlandse Stedelijke werkomgeving voor OpenRoads Designer

 

Tips & Trucs

Regelmatig worden er tips & trucs artikelen in MicroVisie Magazine gepubliceerd. Hieronder een aantal artikelen.
Nieuwe features in CONNECT: Labels
Werken met ProjectWise projecten
Screenmenu voor viewmanipulaties in MicroStation 3D
Display Rules
Google Maps en Google Street View vanuit je tekening
Digitaal controleren en goedkeuren, hoe doen we dat
Digitaal commentaar verwerken met Bentley Navigator
Handigheidjes met functietoetsen
Aanmaken lijnstijl
Snel je tools vinden in MicroStation CONNECT
van MicroStation naar Virtual Reality
User preferences deel 1
User preferences deel 2

Evenementen

TMC Nederland organiseert ieder jaar evenementen. Samen met VNMG wordt er een Summerschool en een Winterschool georganiseerd en regelmatig zijn er kleinere oplossingsgerichte bijeenkomsten. We kijken graag terug naar onze activiteiten met onderstaande foto’s en informatie.

Ontmoeten, leren, uitproberen, bijpraten en lekker eten, dat was het belangrijkste tijdens de Summerschool van woensdag 12 juni bij B&I Congrescentrum (Bouw & Infrapark) in Harderwijk. Zo'n honderd gebruikers van Bentley-software namen deel aan deze interessante dag vol met workshops en presentaties. Aan het einde van de dag was er een interessante ronde tafel sessie waar ook mensen van Bentley aan deelnamen. 

Uit de evaluatie kwam naar voren dat de deelnemers tevreden waren met deze dag. Summerschool 2024 werd zelfs beoordeeld met een 8.3!

De meeste handouts van de sessies kun je terugvinden op de downloadpagina 

Tot onze Winterschool op woensdag 27 november. Heb je tips voor presentaties of workshops? Laat het ons weten!

Foto's van Karlijn Haffmans

Op 14 juni 2023 organiseerde TMC Nederland als vanouds weer een Summerschool. Ook de locatie was ‘als vanouds’, want de Bentley gebruikers zagen elkaar weer in het Congrescentrum Bouw & Infra in Harderwijk, waar twee keer eerder al een TMC-evenement plaatsvond. Het werd weer een leerzame dag met interessante workshops, presentaties en twee ‘ronde tafel’ discussies over 3D en het gebruik van Bentley software.

De opkomst was, mogelijk door het warme weer, wat minder dan verwacht, maar dat maakte de dag niet minder geslaagd. Er was door de kleinere groepen bij de sessies meer interactie en de sfeer was weer prima. Tijdens de lunch en zeker ook tijdens de gezellige BBQ onder de grote stretchtent werd veel bijgepraat en van elkaar geleerd.

Ledenvergadering
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering kreeg het bestuur, na uitgebreid de jaarrekening en de begroting toegelicht te hebben, décharge voor het gevoerde financiële beleid van alle aanwezige leden. De kascontrolecommissie bestaat volgend lidmaatschapsjaar uit Paul van Lijnden en Ronald de Wit.
Voorzitter Paul Haffmans was aftredend en stelde zich weer verkiesbaar voor een periode van drie jaar. Hij werd alle stemmen weer herkozen. Louis van Amerongen (gemeente Amsterdam) had al eerder aangegeven te stoppen met zijn bestuursfunctie door drukte. Christiaan Post, werkzaam bij Sweco, stelde zich kandidaat als bestuurslid en werd gekozen. Het huidige bestuur is blij met zijn beslissing en ziet het als grote meerwaarde voor de vereniging.

Downloaden materialen sessies
Van een aantal presentaties en workshops zijn de powerpointslides en bijbehorende documenten via de downloadpagina terug te vinden.

Op woensdag 7 december organiseerde TMC Nederland haar jaarlijkse Winterschool. Deze keer zonder zustervereniging VNMG, maar wel weer met een interessant en vol programma met presentaties en workshops. Ruim 125 leden en relaties uit heel Nederland en deze keer ook uit België waren naar de LocHal in Tilburg gekomen voor een inspirerende en gezellige dag, waar ook met elkaar bijpraten een belangrijk onderdeel was.

Na de opening van voorzitter Paul Haffmans en de centrale presentatie van Erwin van Meurs van Bentley Systems, waarin hij de aanwezige toehoorders vertelde over de hoogtepunten van Bentley’s Year in Infrastructure Conference, splitste de groep zich richting vier zalen voor de subsessies. Daar konden de deelnemers achter de laptops kruipen voor de hands-on sessies, luisteren naar de presentaties of deelnemen aan de ‘rondetafel’ discussie over het gebruik van Bentley oplossingen binnen de organisatie. Het programma was divers.

De handouts of documenten van de sessies zijn hier te downloaden: Bestanden – TMC (tmc-nederland.nl)

De dag werd traditioneel afgesloten met een lopend buffet en dit keer ook met een verloting met mooie prijzen. De TMC Winterschool werd gewaardeerd door de bezoekers en kreeg het rapportcijfer van bijna een 8 waar de organisatie blij mee is.

Mochten er nu al ideeën zijn voor het programma van de Summerschool dat in het voorjaar zal plaatsvinden, dan kan dat gemaild worden naar secretariaat@tmc-nederland.nl.

TMC Nederland organiseerde op 7 juni 2022 Summerschool in combinatie met het 25-jarig jubileum van de gebruikersvereniging. Het werd een mooi weerzien, want na 2 jaar elkaar alleen digitaal te hebben ontmoet, konden we weer bij elkaar komen. En dat op een inspirerende en mooie locatie, congrescentrum Papendal.

Na de opening van voorzitter Paul Haffmans, kwamen Ted Lamboo van Bentley en Carlo van de Weijer van TU Eindhoven aan het woord. Daarna volgde de uitgebreide lunch waar weer als vanouds werd bijgepraat en genetwerkt. Na de lunch splitste de groep aanwezigen zich op naar 3 zalen. Meest populair was de workshop van Mark Stals en Annelies Brouwers over 3D BAG, 3D BGT en Photomatch. Paul Haffmans gaf een MicroStation-workshop over presenteren en controleren en de presentatie van Louis van Amerongen liet OpenRoads in de praktijk zien bij de gemeente Amsterdam en Lomme Devriendt ging in op Orbit.

Het fun-gedeelte, wat ook altijd een belangrijk informeel onderdeel is van de TMC-evenementen, bracht de deelnemers naar buiten. Een groep kreeg een rondleiding over het terrein en de gebouwen en de rest ging de strijd met elkaar aan in een Team Challenge, waar leuke uitdagende spellen werden gespeeld. Samenwerking binnen de groep was hierbij cruciaal.

Ter afsluiting kon iedereen genieten van een lekkere barbecue op het terras.

 Meer dan tweehonderd gebruikers van en geïnteresseerden in Bentley-software waren woensdag 27 november naar de LocHal in Tilburg gekomen voor de Winterschool 2019. Nog niet eerder hadden de besturen van TMC Nederland en VNMG, de organiserende verenigingen, zoveel mensen mogen verwelkomen als tijdens deze vijfde Winterschool.

Ook dit jaar stond Learn en Fun weer centraal. Maar liefst elf workshops stonden op het programma en dertien interessante presentaties. Er moest dus gekozen worden, wat voor sommigen niet meeviel. Veel MicroStation, OpenRoads en ProjectWise, maar ook LumenRT, Legion, OpenCities Planner, OpenBuilding, BIM, SYNCHRO Pro en NLCS kwamen voorbij. En dit alles verpakt in leerzame hands-on sessies, gebruikerservaringen en toekomstverhalen.

Tijdens de TMC- en VNMG-events staat netwerken altijd centraal. Van elkaar leren, bijpraten en gezelligheid. Dat kwam ruim aan bod tijdens de pauzes, lunch en het afsluitende buffet.

Omdat we in een historisch gebouw zaten, wat helemaal is omgebouwd tot eigentijds cultuurpand met moderne faciliteiten, was er aan het einde van de dag ook een rondleiding. Velen konden luisteren naar de verhalen over vroeger en hoe het tegenwoordig gebruikt wordt. Een interessant onderdeel van de dag.

Al met al kijken we terug op een geslaagd evenement. Van de bezoekers krijgt de Winterschool een gemiddeld rapportcijfer van 8.4, waar we als organisatie ontzettend trots op zijn.

De dag werd mede mogelijk gemaakt door bijdragen van:

4D SELECT
Antea Group Nederland
Bentley Systems
BIM Loket
Boskalis
Cadvisual Benelux
CROW
Gemeente Amsterdam
Gemeente Rotterdam
Infranea
J-Con Advies
NedGraphics
Repromat
Royal HaskoningDHV
SolvH
Studio 4D
The People Group
TMC Nederland en VNMG

De meeste handouts en bestanden van de workshops en presentaties zijn hier te downloaden
Binnenkort meer foto’s.

Bekijk hier de sneak preview van de dag.

Foto's: Karlijn Haffmans

Woensdag 15 mei kwamen meer dan 150 geïnteresseerde leden van TMC Nederland en VNMG naar het Planetarium in Amsterdam voor de Summerschool. Het thema was ‘Back to Work’. De organisatie borduurde hiermee voort op de thema’s ‘Back to Basic’ en ‘Back to the Future’ van de voorgaande edities. Na deze dag konden de deelnemers praktische tips mee terug naar de werkvloer nemen. De Summerschool kreeg een gemiddeld rapportcijfer van 8,1 van alle deelnemers.

Sessies
Veel aandacht ging er naar MicroStation CONNECT, maar ook stonden onder andere van 2D naar 4D, ProjectWise, het maken van een 3D stadsmodel en OpenRoads Designer op het programma. De 3D-sessies waren net als andere jaren weer zeer in trek bij de aanwezigen. Het werd weer een gevarieerd en interessant programma. Er waren sprekers van Ballesta, Bam, Bentley, Boskalis, Drie Linden, gemeente Amsterdam, gemeente Eindhoven, gemeente Nijmegen, J-Con Advies, NedGraphics, Sweco, Synchro 4D en The People Group.

De meeste handouts en oefeningen behorende bij de workshops en presentaties zijn hier te downloaden. De officiële foto’s komen later.

 Ledenvergadering
Zowel TMC Nederland als VNMG hielden hun ledenvergadering. Nico van Caspel was aftredend als secretaris bij TMC Nederland, maar herkiesbaar. Hij werd door iedereen herkozen voor weer 3 jaar. Afscheid werd genomen van penningmeester Dolf de Rooij, omdat hij aangegeven had niet herkiesbaar te zijn. Op dit moment is er nog geen andere penningmeester, maar het bestuur is hier druk mee bezig. De aanwezigen bij de ledenvergadering verleenden op advies van de kascontrolecommissie, het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid.


Excursie
In de middag kon een groep van 40 personen een bezoek aan de Gaasperdammertunnel. brengen. Een drie kilometer lange landtunnel als onderdeel van het traject A9 Holendrecht-Diemen. Onderweg gaven rondleiders van IXAS uitleg over hoe de tunnel is gebouwd en over alle technische systemen in de tunnel. In opdracht van Rijkswaterstaat voert IXAS het project A9 Gaasperdammerweg uit. IXAS is een samenwerkingsverband tussen Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i en opgericht voor dit project.

BBQ
Een belangrijk onderdeel van de Summer- en Winterschools is altijd het informeel netwerken. Bijpraten en gezelligheid. Daarom deze keer aan het einde van de dag een lekkere BBQ op het terras aan het water. De weergoden waren ons gunstig gezind want de zon scheen volop.

Programma TMC-VNMG Summerschool

09.30 - 10.00 uur Ontvangst
10.00 - 10.15 uur introductie TMC en VNMG
10.15 - 11.00 uur keynote ‘Going Digital’ door Ton de Vries, Bentley US

‘Hoogtepunten van Bentley's Year of Infrastructure Conference voor de Nederlandse Bentley gebruikers’

   
11.00 - 11.15 uur pauze
   
11.15 - 12.35 uur workshop LumenRT
workshop snel in MicroStation CONNECT
demonstratie/presentatie ProjectWise
  workshop 4D plannen met Synchro en Hololens
presentatie Waarom ook alweer – de noodzaak van een centrale objectenregistratie en presentatie Bentley OpenCities – 3D op steroïden voor gemeenten
   
12.35 - 13.30 uur lunch
   
13.30 - 14.50 uur workshop werken met QGIS Suite
workshop MSturn, rijcurven in MicroStation
workshop AECOSIM
  workshop overlagen met OpenRoads Designer
presentatie Op weg naar een 3D-informatiemodel van de stad

en presentatie Helsinki 3D+, een nieuwe generatie stadsmodellen

   
14.50 - 15.05 uur pauze
   
15.05- 16.25 uur workshop 3D parametrisch modelleren met MicroStation CONNECT Edition
workshop migreren naar de MicroStation CONNECT Editie
workshop iModels publiceren, hoe werkt het en wat kun je ermee
  workshop  OpenRoads Designer verdieping
presentatie één integraal 3D stadsmodel, de aanpak van Rotterdam

en presentatie Future Insight

   
16.25 – 17.00 uur 3D paneldiscussie of borrel
   
17.00 – 18.30 uur Funclinics
18.30 – 20.00 uur Afsluitend bufffet

Programma breakout-sessies

Ronde 1, 11.15 – 12.35 uur

Sessie 1

Workshop LumenRT en een doorkijkje naar Virtual Reality
Door: Mark Stals, gemeente Eindhoven en Louis van Amerongen, gemeente Amsterdam
Dat LumenRT een intuïtief visualisatiepakket is hebben we tijdens vorige workshops getoond. Echter LumenRT beschikt over functionaliteiten die minder bekend of wat geavanceerder zijn, zoals het werken met camera’s. Na deze interactieve sessie, als we verschillende onderwerpen behandeld hebben, sluiten we een VR-bril aan waarna we door een 3D LumenRT model gaan lopen.

Sessie 2

Workshop MicroStation CONNECT Edition: hoe wen je zo snel mogelijk aan de nieuwe omgeving?
Door: Ingeborg Hoogewerf, The People Group
De migratie naar CONNECT Edition staat voor vele MicroStation-gebruikers voor de deur. Voor degenen die al gespiekt hebben: het ziet er inderdaad heel anders uit. Wij geven je tips hoe je in deze vreemde omgeving snel je weg vindt en hoe je de omgeving naar je hand kunt zetten. Geen CONNECT-cursus maar een voorbereiding voor een zachte landing!

Sessie 3

Demonstratie/workshop Hoe ontsluiten we ProjectWise naar de buitenwereld
Door: Benno van Ham, SolvH en Hans Koorneef, Bentley Systems
Beter samenwerken met de collaboratiegereedschappen van Bentley. Als ProjectWise-gebruikers staan we er niet altijd bij stil dat we nog veel meer mogelijkheden hebben met de gereedschappen die we in huis hebben. In deze sessie gaan we in op de mogelijkheden die ProjectWise biedt om gegevens in het systeem naar believen te ontsluiten naar de buitenwereld. We hebben allemaal weleens de situatie gezien waarin we moeten/willen samenwerken met andere partijen zonder dat we deze een volledig kijkje in de keuken willen geven. ProjectWise biedt daar met de nieuwe gereedschappen mogelijkheden toe. Project Share, webservices, Edge Mobile etc. zullen in deze presentatie worden toegelicht.

Sessie 4

Workshop 4D plannen met Synchro en Hololens
Door: Synchro 4D
Omschrijving volgt

Sessie 5 

Presentatie Waarom ook alweer? De noodzaak en het nut van een centrale objectenregistratie
Door: Wil van den Berg, NedGraphics
De Nederlandse overheid investeert een vermogen in haar informatiehuishouding. Indrukwekkende voorbeelden hiervan zijn het stelsel van basisregistraties, koppelvlakken, landelijke voorzieningen en de Omgevingswet. De impact van al die dynamiek voelen we elke dag. Je zou haast vergeten dat er een hoger doel moet zijn waarin al die veranderingen een plekje hebben. Vanuit dat hogere doel wordt het belang van basisregistraties, koppelvlakken, landelijke voorzieningen en Omgevingswet weer opnieuw duidelijk. En vanuit dat perspectief krijgt ook een nieuwe verandering zijn plek in het totaalplaatje, de centrale objectenregistratie.

en

 Presentatie Bentley OpenCities – 3D op steroïden voor gemeenten
Door:  Ton de Vries, Bentley Systems
Economische ontwikkeling, infrastructuur, veiligheid, energie en het milieu staan hoog op de gemeentelijke politieke agenda. Hoe kunnen 3D digitale stadsmodellen helpen om deze uitdagingen en problemen effectief en efficiënt aan te pakken? In deze sessie bekijken we verschillende technologieën voor het maken en gebruiken van 3D-stadsrealiteitsmodellen en hoe deze kunnen helpen bij de digitale transformatie van gemeenten. Hoe kunnen organisaties profiteren van het gebruik van 3D-stadsmodellen als context voor hoogwaardige informatie over stedelijke infrastructuur, ontwikkelingsprojecten, huidige en toekomstige risico's en potentiële noodsituaties.

Ronde 2, 13.30 – 14.50 uur

Sessie 6

Workshop werken met QGIS Suite
Door: Peter-Paul Koonings, GeoNovation
Inmiddels is QGIS alweer in versie 3.2 beland met allerlei extra functionaliteit. QGIS is op meer platformen beschikbaar, als vanouds op een desktop maar ook als OCG server en mobile (Android). Peter Paul, een goede bekende van TMC en promotor van open source geo-software zoals Geoserver en QGIS, laat in een workshop zien hoe je QGIS op deze platformen kan inzetten. Daarbij leer je ook wat de 3D mogelijkheden van QGIS zijn.
Onderwerpen in de workshop: Installatie QGIS 3.2 op de laptop en downloaden plug-ins, configuratie van GQIS server, (geo) data meenemen op mobile devices (android) en mobile bewerken en tot slot wat zijn de 3D mogelijkheden in QGIS. Ervaring is dat zijn workshops leuk zijn om te volgen en je krijgt handenvol innovatieve praktische tips waar je direct mee aan de slag kan.

Sessie 7

Workshop MSturn, rijcurven in MicroStation, hoe maak ik mijn eigen voertuigen
Door: Marco Helleman en Paul Haffmans, The People Group
MSturn is een Zweedse freeware rijcurven-tool die niet alleen werkt onder MicroStation V8i, maar ook onder de CONNECT Edition. Er is alleen één probleem: de auto/vrachtwagen-bibliotheek is niet up to date. In deze workshop leer je niet alleen hoe MSturn  werkt,  maar maken we gezamenlijk een Nederlandse voertuigbibliotheek. Iedere deelnemer aan de workshop krijgt na afloop de tool en de samengestelde  bibliotheek toegestuurd op basis van de gemaakte voertuigen uit de workshop.

 Sessie 8

Workshop AECOsim
Door: Ronny Verbruggen, 4D Select
AECOsim Building Designer is de BIM-oplossing van Bentley. Tijdens de workshop komen de volgende onderwerpen aan bod: eenvoudig modeleren van muren, vloeren en schrijnwerk, aanpassen 3D model, aanpassen data, spaces, display Rules gebaseerd op data (phases), doorsnedes met rules, export data / import data en 3D pdf met data.

Sessie 9

Workshop overlagen met OpenRoads Designer
Door: Mark Bos, Ballesta en Erik van Dam, Boskalis
Tijdens deze workshop worden de volgende onderwerpen behandeld: Het maken van een template met en zonder hellingcorrectie. Weergave van diktes, en Bereken cut/fill. Uitleg van overlay templates: Templates die ten opzichte van een vlak of component een dikte kunnen rekenen. Uitleg Display rules: Het wel of niet tonen van bepaalde componenten onder bepaalde voorwaarden zoals max of minimale dikte van het te frezen profiel of aan te brengen asfalt.

Sessie 10

Presentatie op weg naar een 3D-informatiemodel van de stad
Door: Mieke Pol, gemeente Eindhoven
In diverse steden wordt nagedacht over het ontwikkelen van een beheersbaar 3D-informatiemodel van de stad. De Gemeente Eindhoven heeft een strategische verkenning uitgevoerd naar het nut, de noodzaak en de haalbaarheid van een 3D-informatiemodel. Er is een inventarisatie gedaan van toepassingen en wensen, en vastgesteld dat er niet één 3D-stadsmodel bestaat dat alle behoeften en mogelijkheden in zich verenigt. Conclusie is dat er meerdere modeltypen te onderscheiden zijn die samen een compleet 3D-model kunnen vormen. In een managementrapportage zijn aanbevelingen en beslispunten vastgelegd, met het verzoek om in te stemmen met de strategische visie en een startbudget beschikbaar te stellen voor een vervolgtraject. Mieke Pol deelt in deze presentatie de bevindingen van de Eindhovense initiatiefgroep rondom de ontwikkeling van een 3D-informatiemodel.

en

Presentatie Helsinki 3D+, een nieuwe generatie stadsmodellen
Door: Jarmo Suomisto, city of Helsinki
Helsinki ondergaat een snelle ontwikkeling. De stad heeft al een lange ervaring met 3D-stadsmodellering vanaf de jaren 1980. Om de groei van de stad te ondersteunen, digitale stadsinitiatieven te stimuleren, nieuwe commerciële projecten te bevorderen en in samenwerking met universiteiten projecten te realiseren, heeft Helsinki een nieuwe 3D-representatie van de hele stad ontwikkeld met behulp van innoverende modeling-technologie van Bentley Systems. Veel mensen hebben hier gebruik van gemaakt en ze zetten deze traditie voort. Het project levert een nieuwe generatie stadsmodellen. De Finse projectmanager Jarmo Suomisto licht, samen met Jan Blaauboer van Bentley, het project toe in een interessante presentatie.

Ronde 3, 15.05 – 16.25 uur

Sessie 11

Workshop 3D parametrisch modelleren met MicroStation CONNECT Edition
Door: Mark Stals, gemeente Eindhoven en Louis van Amerongen, gemeente Amsterdam
3D parametrisch modelleren is de toekomst. MicroStation CONNECT Edition beschikt over uitstekende parametrische modelleer functionaliteiten. Tijdens deze workshop gaan we vanuit de basis een parametrisch object modelleren en tonen we de voor- maar ook de nadelen van een parametrisch model.

Sessie 12

Workshop Migreren naar de MicroStation CONNECT Editie
Door: Dirk Boonstra, Bentley Systems en Paul Haffmans, Drie Linden
De ondersteuning van MicroStation V8i door Bentley is eindig. Iedereen zal op enig moment overgaan naar de MicroStation CONNECT Editie. In deze workshop laten we zien dat het net even anders is. We laten het niet alleen zien, jij gaat ook zelf een nieuwe configuratie maken voor CONNECT! Dat is niet alleen voor de CAD-applicatiebeheerder nuttig om te doen, maar geeft ook de gebruiker inzicht in de nieuwe versie.

 Sessie 13

Workshop iModels publiceren, hoe werkt het en wat kun je ermee?
Door: Gijsbert Noordam, Bentley Systems
In de Bentley-wereld is de laatste jaren veel te doen over iModels. Deze workshop biedt een kennismaking met dit fenomeen en gaat in op de stappen die nodig zijn om zelf met iModels aan de slag te gaan.

Sessie 14

Workshop OpenRoads verdieping
Door: Mike van Raaij, RHDHV Nijmegen
Omschrijving volgt

Sessie 15

Presentatie één integraal 3D stadsmodel, de aanpak van Rotterdam
Door: Timo Erinkveld, gemeente Rotterdam
3D is de niet de toekomst, maar is hier en nu en 3D moet integraal onderdeel zijn van de processen binnen de gemeente Rotterdam. De gemeente Rotterdam werkt aan de ontwikkeling van het 3D stadsmodel als basis voor al haar basisinformatie. Het verzamelen, beheren en ontsluiten van basisinformatie zal in de toekomst vooral lopen via het 3D stadsmodel.

Al sinds 2009 is de gemeente actief bezig het inrichten van dit stadsmodel. Momenteel werken binnen de afdeling al zo’n 15 man in meer of mindere mate aan dit thema. Timo Erinkveld vertelt over de resultaten tot nu toe en komende ontwikkelingen binnen Rotterdam, maar ook landelijk en internationaal.

en

Presentatie Future Insight
Door: Rick Klooster, Future Insight
3D en 3D-stadsmodellen zijn hot en er zijn allerlei ontwikkelingen op dit gebied. Maar hoe zorg je er nu voor dat de stap wordt gemaakt van een coole eenmalige pilot naar een structurele en flexibele oplossing die écht breed binnen de organisatie wordt gebruikt?

16.30 - 17.00 uur

Paneldiscussie
Door: Matty Lakerveld, MATTMIX advies
Aan het einde van de dag organiseren we voor het eerst een plenaire paneldiscussie waar iedereen voor is uitgenodigd. Discussieleider Matty Lakerveld is als strategisch adviseur op informatiemanagement en innovatie, als geen ander in staat een paar interessante stellingen op tafel te leggen. Een daarvan is de landelijke 3D-ontwikkeling, waar verschillende meningen over zijn. In het panel nemen onder andere ook Ton de Vries van Bentley, Timo Erinkveld van gemeente Rotterdam en Mieke Pol van gemeente Eindhoven zitting.

Woensdag 16 mei waren meer dan 150 deelnemers naar het Bouw & Infra Park in Harderwijk gekomen voor de jaarlijkse TMC-VNMG Summerschool. De dag begon met een welkomstwoordje van voorzitters Paul Haffmans en Mattijs Bekkers die blij waren dat zoveel leden naar het fun & learn evenement waren gekomen met dit keer het thema ‘Back to Basic’.

Daarna was het podium voor Gijsbert Noordam die een keynote-presentatie gaf met de titel ‘iModels, what’s in it for me?’ Eind vorig jaar heeft Bentley het iModel 2.0-platform aangekondigd. Er is een speciaal deel van de Bentley website voor gereserveerd en de eerste gebruikers zijn met Bentley aan het verkennen wat de mogelijkheden zijn. De vraag is natuurlijk wat deze ontwikkeling voor een ieder betekent en hoe dit toepasbaar is op de eigen situatie. Deze presentatie gaf inzicht in het hoe en waarom van iModel 2.0 met als doel de ideevorming rond dit platform bij de aanwezigen op gang te krijgen.

Subsessies
Er stond een grote diversiteit aan presentaties en workshops op het programma. In veel sessies werd aandacht besteed aan ‘hoe zat het ook alweer’, zoals de workshops ‘printen voor dummies’, ‘een nieuwe tekening, hoe begin ik?’, ‘modellen in MicroStation’ en de presentatie ‘vergeten tools’. Bij de ProjectWise sessie konden zowel beginners als gevorderden aansluiten, want er werd in kleine groepjes gewerkt en geleerd. Veel animo was er voor de introductie van OpenRoads Designer. Naast een demo konden de aanwezigen er zelf ‘mee spelen’.

Sinds lange tijd stond ook de onderwerpen BIM en AECOSIM weer op het programma, waarbij de aanwezigen konden luisteren naar de laatste ontwikkelingen. Bij de workshop van Crotec leerde je hoe je Business Rules kon genereren en de 3D-liefhebbers kwamen weer volop aan hun trekken in de workshops van Mark Stals en Louis van Amerongen over visualisatie en LumenRT. Voor de mensen uit de civiele wereld stonden onder andere sessies op het programma over Human Factors meten en Templates maken. En dan was er nog een interessante presentatie van Boskalis over Vulcan en Decommissioning.

De meeste handouts zijn beschikbaar via de downloadpagina van deze website. Daar kan alles nog eens rustig terug gelezen worden.

Bestanden

Netwerken
In de grote centrale ruimte kon iedereen genieten van de koffie en thee met een koek, de uitgebreide lunch en als afsluiting van de dag een lekkere BBQ. Ook deze Summerschool was Repromat weer als sponsor aanwezig met mooie plot- en printapparatuur. Ze boden ter plekke de mogelijkheid aan op verschillende formaten een privé of zakelijke foto af te laten drukken. Mooie foto’s van onder andere kinderen en huisdieren kwamen uit het indrukwekkende apparaat rollen.

 

20 jaar TMC Nederland

De Nederlandse Bentley gebruikersvereniging TMC Nederland viert dit jaar haar 20-jarig bestaan. Al 20 jaar een vereniging waar leren, kennis opdoen, ervaringen uitwisselen en fun voor Bentley-softwaregebruikers in Nederland op de eerste plaats staan.
Naast onder andere het uitgeven van een educatief tijdschrift, MicroVisie Magazine, organiseert TMC Nederland evenementen voor haar leden. Donderdag 19 mei jl. waren ruim honderd deelnemers naar het GeoFort in Herwijnen gekomen voor de TMC Summerschool. Die dag stond voor hen in het teken van ‘leren in zomerse sferen’.

TMC Summerschool
Voorzitter Paul Haffmans trapte in het Auditorium af met een welkomstwoord, waarbij hij ook nog even stil stond bij het overlijden van Juan Broos, die namens Bentley een zeer gewaardeerde spreker op eerdere TMC-evenementen was. Vrolijker nieuws bracht hij door te vertellen dat TMC Nederland dit jaar haar 20-jarig bestaan mag vieren.
Daarna kwam Willemijn Simon van Leeuwen aan het woord. Als directeur van het GeoFort vertelde ze onder meer over het ontstaan van het unieke GeoFort, dat nu onder andere dienst doet als educatief park in de Nieuwe Hollandse Waterlinie op het gebied van cartografie en navigatie.

Zelf achter de knoppen
Tijdens de verschillende presentaties konden de aanwezigen meer horen over onderwerpen als ProjectWise, NLCS (de Nederlandse CAD-standaard), de omgevingswet en AutoTurn voor MicroStation. Kennis bijspijkeren was het doel van de workshops met zelf achter de knoppen gaan. Hier werden veel inhoudelijke tips en trucs voor het optimale gebruik van onder andere MicroStation gegeven. Aan bod kwamen Annotation Scale, Hypermodels, Bentley Map, LumenRT, GEOCAD, 3D-renderen, OpenRoads en Workspace CONNECT. Bij de workshop ‘Van foto naar 3D-model’ gingen de deelnemers zelfs naar buiten om een foto te maken om die later met de nieuwste Bentley-software te bewerken.

De afsluitende BBQ, die opgeluisterd werd door de Berkley Brothers, werd een gezellig en smaakvol samenzijn. Na de files keerden de deelnemers tevreden huiswaarts.

 


Samenwerken bij Summerschool

Het thema van de TMC-VNMG Summerschool van 18 mei 2017 was dit jaar samenwerken. Dat zag je terug in een aantal workshops en presentaties, maar het werd vooral duidelijk door de samenwerking tussen de twee Bentley-gebruikersverenigingen. TMC Nederland en VNMG organiseerden voor het eerst samen een groot evenement, waar ook Bentley een groot aandeel in had. Zij organiseerden in de ochtend hun Bentley Connection Seminar dat op twintig plaatsen wereldwijd gehouden werd. Parijs Sydney, Praag, Moskou, Johannesburg, Hong Kong en ook Harderwijk, want daar vond het evenement voor de Nederlandse gebruikers plaats.

Rapportcijfer 8,2
Het congrescentrum op het Bouw & Infra Park was de plek waar zo’n 120 Bentley softwaregebruikers samen waren gekomen om het laatste nieuws te horen, te netwerken, ervaringen uit te wisselen en naar huis te gaan met een rugzak vol nieuw opgedane kennis, relevant voor hun werkomgeving. Er kwamen veel positieve reacties en met een gemiddeld rapportcijfer van 8,2 is de organisatie zeer tevreden.

Zelf aan de slag
Deelnemers gingen zelf aan de slag achter de laptop en verdiepten hun kennis over onder andere MicroStation CONNECT, Grondwerk MX/OpenRoads, ProjectWise, Optimize Draw, GEOCAD, en C-SAM Beheer. Maar er werd ook verteld over Missing Maps, Geografische Coördinaat Systemen, Infrakit, Participatie en het gebruik van Publiek Participatie GIS, PDOK BGT/BRK naar CAD, innovatie Hackaton en virtual reality.

Welkom bij de 3D Gallery.

Verslag studiereis BIM Academy London

Op 20 april 2017 ging TMC Nederland op studiereis naar Londen. Deze reis stond in het teken van BIM en het gezelschap van dertien deelnemers was te gast bij The BIM Academy. Jan Blaauboer, Senior Accountmanager Government van Bentley Benelux en Ian Miskimmin, Senior Industry Consultant - Manager BIM Advancement Academies van Bentley UK waren de gastheren ter plekke.

De dag begon in alle vroegte, want de vluchten vertrokken al rond 07.00 uur vanaf Schiphol, Rotterdam en Antwerpen. Op vliegveld London City wachtte Jan Blaauboer de groep Nederlanders op en begeleidde ze naar het kantoor van Bentley UK.

Actief BIM-beleid
Na een korte introductie vertelde Ian Miskimmin een verhaal over de historie van BIM in Engeland, het waarom achter BIM en de huidige status. De Engelse centrale overheid heeft al jaren een actief BIM-beleid. Dit houdt onder meer in dat bouwprojecten (gebouwen, wegen, spoorwegen) die voor de Engelse overheid, zowel centraal als decentraal, gedaan worden en een zekere grootte hebben, gebruik moeten maken van BIM. Uiteraard betekent dit ook dat er eisen zijn m.b.t. wat dit inhoudt. Hierdoor loopt Engeland voorop m.b.t. BIM, zeker ten opzichte van BIM in Nederland. Uiteraard gaat ook in Engeland het invoeren van BIM gepaard met de nodige uitdagingen.

De ‘BIM in practice’ sessies behandelden wat het invoeren van BIM in de praktijk betekent. Een beknopte casestudy, gerelateerd aan een infrastructuurproject in Engeland. Het uiteindelijke doel was een goed beeld te geven wat BIM is en hoe BIM geïmplementeerd kan worden, inclusief ‘lessons learned’. En dat is volgens de aanwezigen goed gelukt.

BIM in Rotterdam
Na de lunch was het tijd voor een presentatie van Corné Helmons van de gemeente Rotterdam. Hij ging in op het digitale bouw- en beheerproces in Rotterdam. Hoe ze daar BIM, oftewel Bouw Informatie Management (waarbij de nadruk ligt op 3D-modellen) inzetten was in het vorige nummer van MicroVisie Magazine te lezen.

De interessante studiedag werd afgesloten met een Q&A en discussiesessie waarbij onder andere over de overeenkomsten en verschillen tussen BIM in Nederland en UK werd gesproken. Daarna was het voor een aantal aanwezigen tijd om terug naar het vliegveld te reizen, terwijl een andere groep nog een paar uurtjes extra in Londen kon blijven alvorens hun vlucht terug naar Nederland vertrok.

3 december 2015 werd er voor het eerst een TMC Winterschool georganiseerd. Leren in winterse sferen! Na een dag vol met interessante presentaties en workshops konden de skies of de snowboard onder gebonden worden en gingen de deelnemers de sneeuw in van Snowworld Zoetermeer. Daar kregen ze les of konden zelf aan de slag. Een succesvolle winterse dag.

Een kleine honderd gebruikers van Bentley software waren donderdag 7 december naar IJsbaan Twente gekomen voor een leerzame en gezellige TMC-VNMG Winterschool.

Na een kort welkomstwoord van voorzitters Paul Haffmans (TMC) en Mattijs Bekkers (VNMG) konden de deelnemers kiezen voor workshops waarbij ze zelf achter de knoppen moesten of een presentaties. Aan bod kwamen onder andere MicroStation tips & trucs, OpenRoads, MX Classic, 3D printen, art impressions, 3D stadsmodellen, Bentley Map, ProjectWise, NedCore, NLCS en MicroStation GeoDATA. Sponsor Repromat was met de nieuwste plotter aanwezig en praatte iedereen bij over de laatste technologieën op dat printgebied.

Aan het einde van de dag was het tijd voor het traditionele fun-gedeelte. Een groep maakte kennis van curling tijdens een actieve clinic. En dat was toch lastiger dan in eerste instantie gedacht werd. De andere groep kreeg een interessante rondleiding in De Grolsch Veste, het voetbalstadion van FC Twente. Na het afsluitende buffet ging iedereen voldaan weer huiswaarts vanuit Enschede.

De hand-outs van de presentaties en workshops zijn te vinden op het Forum.

Hoge opkomst tijdens Winterschool 2016

Interessant programma, leerzame workshops, centraal gelegen en goede locatie, leuke clinic etc. Een aantal opmerkingen die de organisatie terug gekoppeld kreeg van de deelnemers aan TMC Winterschool. En met een goede opkomst van ruim 150 TMC- en VNMG-leden en partners kan de organisatie spreken van een succesvol evenement op 1 december bij IJsbaan De Vechtsebanen in Utrecht.

95 laptops
Na een kort introductiewoordje van TMC-voorzitter Paul Haffmans konden de deelnemers plaats nemen in één van de vijf sessies. Maar liefst 95 laptops waren er gehuurd voor de vier zalen waar de workshops van 1,5 uur plaats vonden. De geïnteresseerden verdiepten zich in onderwerpen als LumenRT, van BGT naar 3D, van foto naar 3D, Bentley Decartes CONNECT, QGIS, MicroStation CONNECT, conversie MicroStation AutoCAD, Optimize Draw NLCS, Workspace V8i naar CONNECT, assen bouwen met OpenRoads en templates bouwen in OpenRoads.
Ook de presentaties over ProjectWise, BRK Levering, Open BIM, VNMG plannen en het genomineerde BE Award project Ring Utrecht trokken veel luisteraars.

Het ijs op
Veel deelnemers trokken na afloop de schaatsen aan voor een aantal rondjes op het ijs onder leiding van meervoudig Olympisch schaatskampioen Jochem Uytdehaage en een aantal schaatstrainers. Na steeds korte en kundige uitleg kon iedereen de tips en trucs uitproberen en weer luisteren naar de volgende aanwijzingen.
Voordat iedereen zich tegoed kon doen aan de verschillende stamppotten legde Jochem Uytdehaage in een boeiende presentatie uit hoe hij de weg naar het succes heeft afgelegd. Niet als individu, maar samenwerkend als een team.

Partners
TMC Winterschool werd mede mogelijk gemaakt door de samenwerking met VNMG en de partners Bentley, Crotec, NedGraphics, Repromat en The People Group. Het bestuur is dankbaar voor hun bijdrage, maar zeker ook blij met de inzet van alle sprekers en leden van de focusgroeptrekkers die mee hebben geholpen deze dag tot een succes te maken.